MAATREGELEN COVID-19

Om de gezondheidssituatie omtrent het COVID-19 virus doeltreffend te hanteren en om de veiligheid te verzekeren binnen de Academia Belgica werden speciale maatregelen getroffen overeenkomstig de aanbevelingen van de Italiaanse autoriteiten. Zie: residentie maatregelen

Gelieve voor uw vertrek de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken te raadplegen zodat u zich aan de richtlijnen kan houden die door de regering werden uitgestippeld.

Informatie

Voorbehouden aan onderzoekers en/of kunstenaars

De Academia Belgica biedt verblijf aan Belgische onderzoekers en kunstenaars die hun werk verderzetten in Rome, ook als ze niet genieten van een beurs van de Academia. Wel zijn de kamers in eerste instantie voorbehouden aan onze bursalen.

Voorwaarden voor een verblijf

Onderzoeker

Elke professor of onderzoek(st)er in het bezit van een diploma tweede cyclus behaald aan een Belgische universiteit of hogeschool met een grondige reden om een onderzoeksproject in Rome te verrichten kan verblijven in de Academia Belgica.

Kunstenaar

De Academia Belgica biedt korte verblijven voor kunstenaars werkzaam in verschillende disciplines (beeldende kustenaars, schrijvers, muzikanten, ...) die om professionele redenen in Rome dienen te verblijven.

Infrastructuur

De Academia Belgica beschikt over 16 enkele of dubbele kamers voorzien van Internetverbinding en een eigen badkamer; en twee studio’s uitgerust met een keuken en slaapkamer. Lakens en handdoeken worden voorzien. Een uitgeruste keuken, een leefruimte (met staande piano) en een wasruimte zijn gemeenschappelijk en ter beschikking van de residenten.

De residenten genieten van onbeperkte toegang tot de leeszaal van de Bibliotheek.

De Academia Belgica beschikt over een tuin alsook een dakterras. Deze laatste heeft een experimentele moestuin en is enkel toegankelijk voor de residenten onder bepaalde voorwaarden.

Het reserveringsformulier is beschikbaar hieronder.

Aanvraag van een toegangskaart voor de Italiaanse staatsmusea.

In het kader van de Unione degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma, waarvan de Academia deel uitmaakt, kunnen de bursalen en onderzoekers die voor minstens negen ononderbroken maanden in de Academia verblijven een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een gratis toegangskaart voor de Italiaanse staatsmusea (Tessera di libero ingresso nei Monumenti, Musei, Galleria e Scavi di Antichità dello Stato Italiano).

Aan wie hiervoor in aanmerking komt wordt gevraagd om het secretariaat van de Academie twee maanden voor hun aankomst volgende documentatie te sturen: het volledig met PC ingevulde formulier (beschikbaar op aanvraag), een kort C.V., voorzien van een handtekening, de lijst van publicaties, 2 pasfoto's, een korte beschrijving (max 1 pagina) van het onderzoek te Rome, alsook een vijftal lijnen hiervan in het Italiaans. Het résumé dient eveneens per email verzonden te worden naar het secretariaat van de Academia Belgica.

Deze documenten moeten ter handtekening worden voorgelegd aan de Voorzitter van de Unione degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma en overgemaakt aan het Ministerie dei Beni Culturali. De wachttijd bedraagt ongeveer 1 maand.

Aankomst in de Academia Belgica

De residenten kunnen aankomen van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u (check-in van de kamer van 15u tot 18u). Indien men aankomt buiten deze openingsuren, gelieve contact op te nemen met het secretariaat.

De Academia is gesloten op de volgende feestdagen: 1 en 6 januari, Paasmaandag, 25 april, 1 mei, 2 juni, 29 juni, 21 juli, 1 november, 8, 25 en 26 december.

Het residentieverblijf van de Academia is jaarlijks gesloten van 1 tot en met 31 augustus.

Gasten

De bursalen en onderzoek(st)ers kunnen, mits toestemming van de directie en tegen betaling, gasten tijdelijk logies geven op hun kamers.

✻ ✻ ✻
Lijst van de residenten
Nome Cognome Data di arrivo Data di partenza
Bruno Boute 2005-01-03 2005-06-26
Aude Busine 2005-01-05 2005-02-09
Jan Nelis 2005-01-06 2005-11-06
Mathilde Bert 2005-01-12 2005-04-19
Stephanie Van de Vreken 2005-02-01 2005-02-09
Vincent Viaene 2005-02-01 2005-06-17
Noël Golvers 2005-02-04 2005-12-31
An Vandenberghe 2005-02-15 2005-06-08
Marc Laureys 2005-03-02 2005-03-13
Martien De Jong 2005-04-12 2005-04-18
Dirk Sacré 2005-04-13 2005-06-22
Annick Blavier 2005-04-22 2005-04-29
Xiaojuan Huang 2005-04-26 2005-10-30
Magda Pluymers 2005-04-30 2005-05-04
Karim Schelkens 2005-05-06 2005-05-18
Michel Meyer 2005-05-11 2005-05-15
Ivo Maes 2005-05-18 2005-05-22
Andrew Leach 2005-05-18 2006-02-09
Axelle Thiry 2005-05-25 2005-06-01
Laurence Wuidar 2005-05-25 2005-06-04
  • 1 Huidige: Start
  • 2 Voorbeeld
  • 3 Complete
Persoonlijke gegevens
Adres, telefoonnummer, e-mail
Identiteitsbewijs
Titel en professionele situatie
Instelling waaraan u verbonden bent
Verblijfsgegevens
Beurs(zen) of financiering(en)
Eventuele opmerkingen
Verwerking van persoonsgegevens
Ik stem in met het gebruik van mijn persoonlijke gegevens op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (GDPR), die van kracht is sinds 25 mei 2018 (verdere informatie).
Persoonsgegevens op de website van de Academia Belgica