Studia Academiae Belgicae, de collectie van de Academia Belgica: sinds 2020 brengt de Academia Belgica een nieuwe academische reeks uit die in de eerste plaats bedoeld is voor onderzoekers die zich richten op de relaties tussen Italië en België. Het redactiecomité bestaat uit leden van haar Wetenschappelijke Raad en de reeks is onderworpen aan peer review. De volumes kunnen geraadpleegd worden in de Bibliotheek van de Academia Belgica en kunnen aangeschaft worden via de site Peeters Publishers.

Meest recente publicaties:

Te verschijnen:

  • T. Meganck, M. C. Galassi en S. van Sprang (dir.), Bruegel and Italy / Bruegel e l’Italia (Studia Academiae Belgicae 3)
✻ ✻ ✻
 

De Bibliotheca Cumontiana: Sinds vele jaren leidt en steunt de Academia Belgica de volledige en kritische uitgave van de werken van Franz Cumont die zijn archieven en persoonlijke bibliotheek aan de instelling heeft geschonken en de eerste Voorzitter was van haar Raad van Bestuur.

✻ ✻ ✻
 

De publicaties van het Belgisch Historisch Instituut te Rome: één van de missies van het BHIR, dat in 2018 ophield te bestaan, was de uitgave van wetenschappelijke publicaties: monographieën, aktes van conferenties en originele uitgaves. Deze publicaties, sinds 2010 ondergebracht in twee reeksen (Artes en Studies), kunnen geraadpleegd worden in de bibliotheek van de Academia Belgica en kunnen aangeschaft worden op de site van Brepols Publishers.

Meest recente publicaties:

✻ ✻ ✻
 

Diversen: Over de jaren heen heeft de Academia Belgica verschillende volumes uitgegeven of meegewerkt aan volumes die uitgegeven werden door verschillende uitgevers:

  • W. Geerts, M. Caciorgna, C. Bossu (dir.), 2014. Scipione l’Africano. Un eroe tra rinascimento e Barocco.
  • L’Academia Belgica e gli scavi belgi in Italia, Forma Urbis anno XIX (2014), n°1
  • W. Bracke, C. Bossu, C. Leporati (dir.), 2016. Nicole Dacos. Artisti stranieri a Roma nell’500. Il decoro di Palazzo Ricci-Sacchetti.
  • C. Bossu, W. Bracke, A. Jacobs, S. Lambeau, C. Leporati (dir.), 2016. Alla luce di Roma. I disegni scenografici di scultori fiamminghi e il Barocco romano.
  • F. Vermeulen, D. Van Limbergen, P. Monsieur, D. Taelman, 2017. The Potenza Valley survey (Marche, Italy) settlement dynamics and changing material culture in an Adriatic valley between Iron Age and Late Antiquity.
  • W. Bracke, J. De Maeyer, J Nelis (dir.), 2018. Renovatio, inventio, absentia imperii from the Roman Empire to contemporary imperialism.
  • W. Bracke, 2018. IATO atlases and Lafreri : the Roman connection.
  • A. Derolez, 2018. Archaeology of the manuscript book of the Italian Renaissance.
  • Osta Antica, Storia e archeologia alle porte di Roma, Forma Urbis, anno XXV (2020), 1°1.

Bibliotheca Cumontiana

De Academia Belgica leidt en steunt de integrale heruitgave van de werken van Franz Cumont. In meerdere domeinen zijn deze werken van stichtend en blijvend essentieel belang. Zijn gedachtengoed vertegenwoordigt een belangrijk moment in de geschiedschrijving, dat nog steeds relevant is voor de vooruitgang in kennis en de evolutie van de vraagstellingen. Net daarom maakt de heruitgave van de werken van Cumont niet alleen deel uit van de geschiedschrijving maar ook van de hedendaagse historische en taalkundige disciplines.

De uitgave van de Bibliotheca Cumontiana omvat de reeksen Scripta Maiora, gewijd aan de kritische heruitgave van de belangrijkste werken van Franz Cumont, en Scripta Minora, waarin Cumont’s artikels thematisch worden gebundeld. De beste onderzoekers in hun domein werken mee aan de twee reeksen en worden gesuperviseerd door een wetenschappelijk comité bestaande uit professors van de belangrijkste Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen.

SCRIPTA MAIORA

De Scripta Maiora bestaat uit de heruitgave van de belangrijkste werken van Franz Cumont. Elk heruitgegeven volume is voorzien van een inleiding over de wordingsgeschiedenis van het werk, de bronnen, de methodes, de vraagstellingen en de ontvangst, opgesteld door specialisten uit het domein van het betreffende onderzoek.

Sinds 2017 zijn de werken van Franz Cumont openbaar gesteld. Daarom werd er beslist om de boeken die nog niet heruitgegeven werden vrij toegankelijk te maken, door middel van de internetsite van de Academia Belgica. De respectievelijke inleidingen van deze werken zullen gehergroepeerd worden in twee, nog te verschijnen, volumes :

1/ Introductions à Studia Pontica 1-3, Bruxelles 1903-1910 - Études syriennes, Paris 1917 - Fouilles de Doura-Europos 1922-1923, Paris 1926
2/ Introductions à After life in Roman Paganism, New Haven 1922 - L'Égypte des astrologues, Bruxelles 1937- Les Mages hellénisés, Zoroastre, Ostanès et Hystaspe, d'après le tradition grecque (avec J. Bidez), Paris 1938

Reeds verschenen volumes:

Les religions orientales dans le paganisme romain, Paris 1929 (4. ed.)

Ed. C. Bonnet (Toulouse) en F. Van Haeperen (Louvain), met de samenwerking van B. Toune.
Bibliotheca Cumontiana, Scripta Maiora, 1, Torino, Nino Aragno, 2006, LXXVI, 406 p. : ill, ISBN : 978-88-8419-289-9.

Lux Perpetua, Paris 1949

Ed. A. Motte (Luik) en B. Rochette (Luik), met de samenwerking van B. Toune.
Bibliotheca Cumontiana, Scripta Maiora, 2, Torino, Nino Aragno, 2010, CXLVIII, 594 p. : ill, ISBN : 978-88-8419-423-7. 

Les Mystères de Mithra, Bruxelles 1913 (3. ed.)

Ed. N. Belayche (Parijs, EPHE) en A. Mastrocinque (Verona), met de samenwerking van D. Bonanno.
Bibliotheca Cumontiana, Scripta Maiora, 3, Torino, Nino Aragno, 2013. XC, 258 p. : ill, ISBN : 978-88-8419-610-1.

Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris 1942

Ed. J. en J.Ch. Balty met de samenwerking van Ch. Bossu.
Bibliotheca Cumontiana, Scripta Maiora, 4, Brepols Publishers, 2015. CLXVI, 548 p. : ill, ISBN : 978-90-74461-78-8.

Comment la Belgique fut romanisée. Essai historique, Bruxelles 1914

Ed. X. Deru (Lille) e G. Leman-Delerive (CNRS, Lille)
Bibliotheca Cumontiana, Scripta Maiora, 4, Brepols Publishers, 2017. CLXVI, 548 p. : ill, ISBN : 978-90-74461-86-3.

 

SCRIPTA MINORA

De Scripta Minora bevat de heruitgave van de artikels van Franz Cumont. Elk volume verenigt verschillende artikels, per thema, en is voorzien van een inleiding door specialisten in het domein van het betreffende onderzoek en bieden zodoende een context voor de geschriften van Cumont.

Verschenen volumes:

Astrologie

Ed. B. Bakhouche (Montpellier) en D. Praet (Gent) met de samenwerking van A. Lannoy en E. Scheerlinck, Bibliotheca Cumontiana, Scripta Minora, 4, Brepols Publishers, 2015. LVII, 416 p. : ISBN : 978-90-74461-79-5.0.

Manichéisme

Ed. M. Tardieu (Collège de France) en D. Praet (Gent) met de samenwerking van A. Lannoy en A. Di Rienzo,
Bibliotheca Cumontiana, Scripta Minora, 6, Brepols Publishers, 2017. XLIII, 209 p. : ISBN : 978-90-74461-87-0.

Doura-Europos

Ed. T. Kaizer (Durham), D. Praet (Gent) en A. Lannoy (Gent)
Bibliotheca Cumontiana, Scripta Minora, 7, Brepols Publishers, 2020. XCVVIII, 470 p. : ISBN : 978-94-92771-38-4.

Te verschijnen volumes:

Philosophie
Ed. D. Praet (Gent) en A. Lannoy (Gent)

Religions orientales et Cultes à Mystères
Ed. C. Bonnet (Toulouse), V. Pirenne-Delforge (Liège) en D. Praet (Gent)

Religions orientales et la transformation du paganisme
Ed. C. Bonnet (Toulouse), V. Pirenne-Delforge (Liège) en D. Praet (Gent)

Christianisme et Judaïsme
Ed. K. Demoen (Gent), A. Lannoy (Gent) en D. Praet (Gent)