Bourse Academia Belgica/Fondation Périer-D’Ieteren en histoire de l’art et en conservation-restauration du patrimoine

Beurs Academia Belgica/Stichting Périer-D’Ieteren voor kunstgeschiedenis en conservatie-restauratie van erfgoed

Oproep kandidaatstelling, uiterste datum inschrijving 13 februari 2022 middernacht, voorwaarden kandidatuur

 De kunstgeschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden wordt gekenmerkt door intense uitwisselingen met Italië. Vanaf het begin van de 16de eeuw oefent Rome een grote aantrekkingskracht uit op de kunstenaars van het Noorden die naar Italië reisden om daarna terug te keren naar hun land om er de lokale traditie te verrijken. Alhoewel sommige reizen gekend zijn, blijven vele nog onbekend terrein en zijn zij nooit het onderwerp geweest van een diepgaand onderzoek.

Overigens waren Italië en België pioniers in het uitwerken van de theoretische grondslagen van de conservatie en de restauratie van het artistieke erfgoed die ontwikkeld werden vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw. Tot op vandaag spelen zij een belangrijke rol bij de reflectie over de restauratiemethodes van oude werken.

Dankzij de steun van en in partnerschap met de Stichting Périer-D'Ieteren heeft de Academia Belgica het genoegen om een nieuwe jaarlijkse onderzoeksbeurs aan te kondigen met als onderwerp de studie van één of meerdere kunstenaars van de Zuidelijke Nederlanden in de Moderne Tijden (16de -18de eeuw) waarvan de productie beïnvloed werd door Italië, in eender welke discipline (tekening, miniatuurkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, wandtapijten, architectuur); ofwel de vergelijkende studie van de houding van deze twee landen tegenover de ingrepen door conservatie en restauratie.

 

Jan Massys, Suzanne et les Vieillards, inv. 2548. © Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels. J. Geleyns - Art Photography.