Stipendia Academiae Belgicae

Onderzoeksbeurzen van één tot drie maanden

Met de steun van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en de Fédération Wallonie-Bruxelles kent de Academia Belgica, Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen in Rome, elk jaar onderzoeksbeurzen toe voor een verblijf van één tot drie maanden in Rome.

Voorwaarden:

 • officieel verbonden zijn aan een Belgische universiteit, hogeschool of wetenschappelijke instelling;
 • in het bezit zijn van een diploma van tweede of derde cyclus (master, doctoraat);
 • uitmuntende resultaten behaald hebben;
 • een onderzoeksproject voorstellen dat een verblijf in Rome voor de gevraagde periode rechtvaardigt.

Er wordt prioriteit gegeven aan onderzoek(st)ers die in de volgende domeinen werken: historische wetenschappen, kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en letteren.

De beurzen bestaan uit:

 • Voor onderzoeker(st)ers die tijdens hun verblijf hun huidige loon, vergoeding of beurs blijven ontvangen:
  • het gratis verblijf op de Academia Belgica in een eigen kamer met badkamer en douche, gedurende de beursperiode.
 • Voor onderzoek(st)ers zonder loon, vergoeding of beurs:
  • het gratis verblijf op de Academia Belgica in een eigen kamer met badkamer en douche, gedurende de beursperiode;
  • een onkostenvergoeding van 700 € per maand gedurende de beursperiode;
  • een forfait van 180 € voor de reiskosten België-Rome/Rome-België;

De beurzen dekken geen individuele noch professionele verzekeringen. Het is belangrijk dat de bursalen zich inlichten bij hun instelling over de te ondernemen stappen inzake verzekering.

Het aanvraagdossier bestaat uit:

 • het ingevulde aanvraagformulier (in het Nederlands of Frans, naargelang de instelling waaraan de kandidaat verbonden is)
 • Een schriftelijke aanbeveling van een professor of hoofddocent verbonden aan een Belgische universiteit of hogeschool.

Het formulier en de aanbevelingsbrief dienen ten laatste op 18 september 2021 verstuurd te worden naar segreteria@academiabelgica.it. De resultaten worden midden oktober 2021 meegedeeld.

Voor meer informatie: info@academiabelgica.it

✻ ✻ ✻
Onderzoeksbeurzen AB-FWO & AB-FNRS

Postdoctorale onderzoeksbeurzen van zes maanden

Dankzij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), verleent de Academia Belgica elk jaar twee onderzoeksbeurzen voor een verblijf van zes maanden in de Academia Belgica in Rome.

Voorwaarden:

 • officieel verbonden zijn aan een Vlaamse of franstalige universiteit in België;
 • in het bezit zijn van een diploma van derde cyclus (doctoraat), behaald ten laatste 12 jaar geleden op het moment van de aanvraag;
 • uitmuntende resultaten behaald hebben;
 • een origineel onderzoeksproject voorstellen dat een verblijf in Rome voor de gevraagde periode rechtvaardigt.

Er wordt prioriteit gegeven aan onderzoeker(st)ers die in de volgende domeinen werken: historische wetenschappen, kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en letteren.

De beurzen bestaan uit:

 • het gratis verblijf op de Academia Belgica in een eigen kamer met badkamer en douche in de Academia Belgica, gedurende de gevraagde periode.
 • een onkostenvergoeding van 750 € per maand gedurende de gevraagde periode;
 • een forfait van 180 € voor de reiskosten België-Rome/Rome-België;

De beurzen dekken geen individuele noch professionele verzekeringen. Het is belangrijk dat de bursalen zich inlichten bij hun instelling over de te ondernemen stappen inzake verzekering.

Het aanvraagdossier bestaat uit:

 • het ingevulde aanvraagformulier (in het Nederlands of Frans, naargelang de instelling waaraan de kandidaat verbonden is)
 • een schriftelijke aanbeveling van een bevoegde autoriteit van de instelling of de faculteit waaraan men verbonden is

Het formulier en de aanbevelingsbrief dienen ten laatste op 18 september 2021 verstuurd te worden naar segreteria@academiabelgica.it. De resultaten worden midden oktober 2021 meegedeeld.

Voor meer informatie: info@academiabelgica.it

✻ ✻ ✻
Beurzen voor een kunstenaarsresidentie

Dankzij de steun van Kunsten en Erfgoed en van Wallonie-Bruxelles International ontvangt de Academia Belgica elk jaar twee kunstenaars in residentie voor een verblijf van vijf maanden: van september tot januari voor de kunstenaar geselecteerd door Kunsten en Erfgoed en van februari tot juni voor de kunstenaar geselecteerd door Wallonie-Bruxelles International.

De Academia Belgica biedt de kunstenaar een eigen kamer met badkamer en douche, alsook een atelier voor de hele duur van zijn/haar verblijf.

De voorwaarden voor de beurzen worden bepaald door de instellingen die de beurzen uitschrijven. Voor meer informatie kan u terecht op hun respectievelijke websites : Kunsten en Erfgoed - Wallonie-Bruxelles International.

✻ ✻ ✻
Beurzen voor een schrijversresidentie

Dankzij de steun van Passa Porta, van Promotion des Lettres (FWB) en van Littérature Jeunesse (FWB), ontvangt de Academia Belgica elk jaar auteurs en illustrators in residentie voor een periode van één week tot één maand (de data dienen afgesproken te worden met het secretariaat van de Academia Belgica).

De voorwaarden voor de beurzen worden bepaald door de instellingen die de beurzen uitschrijven. Voor meer informatie kan u terecht op hun respectievelijke websites : Passa Porta - Promotion des Lettres - Littérature Jeunesse.

✻ ✻ ✻
BEURS STICHTING PERIER-D'IETEREN

De beurs Academia Belgica / Stichting Perier-D'Ieteren voor kunstgeschiedenis en conservatie - restauratie van erfgoed.

De kunstgeschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden wordt gekenmerkt door intense uitwisselingen met Italië. Vanaf het begin van de 16de eeuw oefent Rome een grote aantrekkingskracht uit op de kunstenaars van het Noorden die naar Italië reisden om daarna terug te keren naar hun land om er de lokale traditie te verrijken. Alhoewel sommige reizen gekend zijn, blijven vele nog onbekend terrein en zijn zij nooit het onderwerp geweest van een diepgaand onderzoek.

Overigens waren Italië en België pioniers in het uitwerken van de theoretische grondslagen van de conservatie en de restauratie van het artistieke erfgoed die ontwikkeld werden vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw. Tot op vandaag spelen zij een belangrijke rol bij de reflectie over de restauratiemethodes van oude werken.

Daarom kondigen de Stichting Périer-D'Ieteren en de Academia Belgica een nieuwe jaarlijkse onderzoeksbeurs aan met als onderwerp de studie van één of meerdere kunstenaars van de Zuidelijke Nederlanden in de Moderne Tijden (16de -18de eeuw) waarvan de productie beïnvloed werd door Italië, in eender welke discipline (tekening, miniatuurkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, wandtapijten, architectuur); ofwel de vergelijkende studie van de stichtende activiteiten betreffende restauratie en conservarie in deze twee landen.

Tijdens zijn/haar onderzoek zal de bursaal onthaald worden op de Academia Belgica te Rome voor een duur van twee maanden, alsook een maandelijkse beurs ontvangen met daarbovenop een forfait voor reiskosten.

De bursaal verbindt zich ertoe om de resultaten van zijn/haar onderzoek voor te stellen tijdens een conferentie-debat georganiseerd door de Stichting Périer-D'Ieteren in het jaar volgend op het verblijf te Rome (2023 of 2024).

Toelatingsvoorwaarden:

 • In het bezit zijn van een diploma van 2de of 3de cyclus (master, doctoraat) in de kunstgeschiedenis aan een Belgische universiteit
 • Uitmuntende universitaire resultaten behaald hebben
 • Niet al eerder een beurs Academia Belgica – Stichting Périer-D’Ieteren verworven hebben

Duur van de beurs:

 • Twee maanden te Rome in de Academia Belgica, tussen september 2022 en juli 2023 (de beurs kan niet uitgesteld worden naar het volgende academische jaar).
 • Mogelijkheid tot een tijdelijk verblijf in de Stichting Périer-D’Ieteren om het onderzoek verricht te Rome te verdiepen (beschikking over een gratis en persoonlijke studio indien de bursaal niet te Brussel resideert. Voorwaarden met de Stichting te bespreken). De toegang tot haar bibliotheek, gespecialiseerde structuren en de archieven, nagelaten door S. Schneebalg Perelman, P. Philippot en C. Périer-D’Ieteren.

Te Rome biedt de Academia Belgica:

 • Het gratis verblijf in een individuele kamer met badkamer/douche in de Academia Belgica gedurende de toegekende periode (+ gemeenschappelijke keuken en leefruimte)
 • De toegang tot haar bibliotheek die de schenkingen bevat van de kunsthistorici Pierre Bautier en Nicole Dacos
 • Contact met andere bursalen en residenten (waaronder kunsthistorici)
 • Een introductie tot de gespecialiseerde structuren, bibliotheken en archieven te Rome (zoals Hertziana, Vaticana...)
 • Een interne presentatie van haar/zijn project voor de andere bursalen en residenten
 • De mogelijkheid om een publieke vergadering, lezing of workshop te organiseren

Na het verblijf te Rome:

 • Ten laatste twee maanden na het eind van het verblijf dient men een rapport in over het verrichtte onderzoek (max. 5 paginas).
 • In het jaar volgend op het verblijf (2023 of 2024), de organisatie van een conferentie-debat op de Stichting Périer-D’Ieteren, met sprekers van buitenaf die gespecialiseerd zijn in het onderwerp (Structuur : (1) samenvatting van de onderzoeksresultaten; (2) voorstellen van de niet-bewezen werkhypotheses; (3) suggestie voor toekomstige onderzoeken; de organisatie van het evenement wordt verzorgd door de Stichting).

Stipendia

Bovenop het verblijf en de hierboven vermelde infrastructuren geniet de bursaal van:

 • Een stipendia van 700 € per maand gedurende de toegekende periode
 • Een forfait van 180 € voor de reiskosten België-Rome/Rome-België

Procedure:

 • De kandidaat stuurt een motivatiebrief, een gedetailleerd CV en een aanbevelingsbrief van een professor verbonden aan een Belgische universiteit, ten laatste op 13 februari 2022 ter attentie van Prof. Catheline Périer-D'Ieteren, aan de Stichting Périer-D’Ieteren, 41, Livournestraat, 1050 Brussel.
 • Een pdf-versie van het dossier dient verstuurd te worden aan sacha.zdanov@perier-dieteren.org
 • De resultaten zullen ten laatste op 13 maart 2022 meegedeeld worden.

Selectiecommissie:

Prof. Catheline Périer-D’Ieteren, Voorzitter van de Stichting Périer-D’Ieteren en Dr. Sabine van Sprang, Directrice van de Academia Belgica ondersteund door experten verbonden aan Belgische universiteiten en wetenschappelijke instellingen.

✻ ✻ ✻
Beurs Kultur | lx

Onderzoeks- en creatiebeurs voorbehouden aan auteurs, scenarioschrijvers, toneelschrijvers, illustrators of architecten en architectuuronderzoekers met de Luxemburgse nationaliteit of wonend in Luxemburg.

Dankzij de steun van Kultur | lx – Arts Council Luxembourg en de Ambassade van Luxemburg te Rome, biedt de Academia Belgica jaarlijks een creatieve residentie van één maand aan auteurs, scenarioschrijvers, toneelschrijvers, illustrators of architecten en architectuuronderzoekers met de Luxemburgse nationaliteit of wonend in Luxemburg. De voorwaarden zijn terug te vinden op: Kultur | lx – Arts Council Luxembourg.

De data van de residentie kunnen geraadpleegd worden via het secretariaat van de Academia Belgica.