Editoriale Newsletter 1 – 2020

 

RIPARTIAMO !

De historische gebeurtenissen die wij momenteel beleven vragen ons meer dan ooit om na te denken over het verleden zodat we de toekomst beter kunnen voorbereiden. Ze zijn een uitnodiging tot verandering, innovatie en creativiteit. Dit vraagt letterlijk om ”reflectie”, om onze gedachten te vestigen op het beoogde probleem. Om het ten volle te kunnen beschouwen hebben wij tijd nodig voor onszelf en laten we ons inspireren door ontmoetingen en uitwisselingen.

Dit is net wat de Academia Belgica, Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome, dankzij de beurzen en residenties aanbiedt aan onderzoek(st)ers en kunstenaars die zij ontvangt in Rome:  eigen en werkelijke tijd, gewijd aan onderzoek en studie maar ook aan verrijkende ontmoetingen tussen collega’s van verschillende disciplines.

Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat wij sinds 17 augustus de residentie opnieuw geopend hebben en om u de oproep mee te delen voor de onderzoeksbeurzen voor 2021.

In samenwerking met het Federaal Wetenschapsbeleid, de Vlaamse Gemeenschap en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), de Fédération Wallonie-Bruxelles en het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), hebben wij de beurzen volgens twee types georganiseerd: de Stipendia Academiae Belgicae, voor een verblijf van één à drie maanden, en de Onderzoeksbeurzen AB-FWO en AB-FNRS, voor een onderzoeksverblijf van zes maanden. De steun van de publieke overheden alsook de twee grote onderzoeksfondsen in België ligt ons zeer nauw bij het hart. Wij danken hen dan ook in het bijzonder voor hun hulp.

De conferenties die in de Academia Belgica georganiseerd worden zijn  bevoorrechte en uitstekende gelegenheden voor academische ontmoetingen. Het is belangrijk om deze te stimuleren en daarom hebben wij besloten om aan post-doc onderzoek(st)ers die reeds aan de Academia Belgica verbleven de mogelijkheid te bieden om dit soort evenementen te houden door middel van een nieuw project genaamd Symposium Academiae Belgicae. U vindt meer informatie over dit initiatief in deze nieuwsbrief.

Het academische en culturele leven aan de Academia Belgica krijgt opnieuw kleur. Om deze nieuwe start extra in de verf te zetten stellen wij u met trots onze nieuw ontworpen website voor waarvan wij hopen dat u ze gebruiksvriendelijker zal vinden. In de loop van de volgende maanden zal de site verrijkt worden met presentaties van verschillende bursalen en met podcats van lezingen die wij hopelijk in de nabije toekomst opnieuw kunnen organiseren.

Wij wensen u een mooie, serene en veilige start van het academische jaar.

ACCADEMIA_BELGICA_WEB_36.JPG

 

Beurzen - Stipendia Academiae Belgicae

Onderzoeksbeurzen van één tot drie maanden

Met de steun van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en de Fédération Wallonie-Bruxelles, kent de Academia Belgica, Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen in Rome, elk jaar onderzoeksbeurzen toe voor een verblijf van één tot drie maanden in Rome.

Voorwaarden:

 • officieel verbonden zijn aan een Belgische universiteit, hogeschool of wetenschappelijke instelling;
 • in het bezit zijn van een diploma van tweede of derde cyclus (master, doctoraat);
 • uitmuntende resultaten behaald hebben;
 • een onderzoeksproject voorstellen dat een verblijf in Rome voor de gevraagde periode rechtvaardigt.

Er wordt prioriteit gegeven aan onderzoeker(ster)s die in de volgende domeinen werken: historische wetenschappen, kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en letteren.

De beurzen bestaan uit:

 • Voor onderzoeker(ster)s die tijdens hun verblijf hun huidige loon, vergoeding of beurs blijven ontvangen:
  • het gratis verblijf op de Academia Belgica in een eigen kamer met badkamer en douche, gedurende de beursperiode.
 • Voor onderzoekers zonder loon, vergoeding of beurs:
  • het gratis verblijf op de Academia Belgica in een eigen kamer met badkamer en douche, gedurende de beursperiode;
  • een onkostenvergoeding van 700 € per maand gedurende de beursperiode;
  • een forfait van 180 € voor de reiskosten België-Rome/Rome-België;

De beurzen dekken geen individuele noch professionele verzekeringen. Het is belangrijk dat de bursalen zich inlichten bij hun instelling over de te ondernemen stappen inzake verzekering.

Het aanvraagdossier bestaat uit:

 • het ingevulde aanvraagformulier (in het Nederlands of Frans, naargelang de instelling waaraan de kandidaat verbonden is)
 • een schriftelijke aanbeveling van een professor of hoofddocent verbonden aan een Belgische universiteit of hogeschool.

Het formulier en de aanbevelingsbrief dienen ten laatste op 18 oktober 2020 gestuurd te worden naar segreteria@academiabelgica.it. De resultaten worden midden november 2020 meegedeeld.

Voor meer informatie: info@academiabelgica.it

✻ ✻ ✻

 

Onderzoeksbeurzen AB-FWO & AB-FNRS

Postdoctorale onderzoeksbeurzen van zes maanden

Dankzij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), verleent de Academia Belgica elk jaar twee onderzoeksbeurzen voor een verblijf van zes maanden in de Academia Belgica in Rome.

Voorwaarden:

 • officieel verbonden zijn aan een Vlaamse of franstalige universiteit in België;
 • in het bezit zijn van een diploma van derde cyclus (doctoraat), behaald ten laatste 12 jaar geleden op het moment van de aanvraag;
 • uitmuntende resultaten behaald hebben;
 • een origineel onderzoeksproject voorstellen dat een verblijf in Rome voor de gevraagde periode rechtvaardigt.

Er wordt prioriteit gegeven aan onderzoeker(ster)s die in de volgende domeinen werken: historische wetenschappen, kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en letteren.

De beurzen bestaan uit:

 • het gratis verblijf op de Academia Belgica in een eigen kamer met badkamer en douche in de Academia Belgica, gedurende de gevraagde periode.
 • een onkostenvergoeding van 750 € per maand gedurende de gevraagde periode;
 • een forfait van 180 € voor de reiskosten België-Rome/Rome-België;

De beurzen dekken geen individuele noch professionele verzekeringen. Het is belangrijk dat de bursalen zich inlichten bij hun instelling over de te ondernemen stappen inzake verzekering.

Het aanvraagdossier bestaat uit:

 • het ingevulde aanvraagformulier (in het Nederlands of Frans, naargelang de instelling waaraan de kandidaat verbonden is)
 • een schriftelijke aanbeveling van een bevoegde autoriteit van de instelling of de faculteit waaraan men verbonden is

Het formulier en de aanbevelingsbrief dienen ten laatste op 18 oktober 2020 gestuurd te worden naar segreteria@academiabelgica.it. De resultaten worden midden november 2020 meegedeeld.

Voor meer informatie: info@academiabelgica.it

ACCADEMIA_BELGICA_WEB_17

 

Symposium Academiae Belgicae

Vanaf 2020, biedt de Academia Belgica jaarlijks de mogelijkheid aan een postdoc onderzoek(st)er om binnen de muren van de instelling een internationaal colloquium te organiseren. Het volgende colloquium dient door te gaan in de herfst van het komende jaar (2021).

Voorwaarden om in aanmerking te komen:

 • De hoofdaanvrager moet een postdoc onderzoek(st)er zijn, officieel verbonden aan een Belgische universiteit, hogeschool of wetenschappelijke instelling
 • De hoofdaanvrager moet tijdens de laatste drie academiejaren in de Academia Belgica verbleven hebben als gediplomeerd onderzoek(st)er van de 2e of 3e cyclus of als postdoc
 • Het onderwerp van het colloquium moet verband houden met het onderzoek dat de hoofdaanvrager heeft gevoerd bij de Academia Belgica
 • Het organisatorisch comité van het colloquium moet bestaan uit minstens één lid dat officieel verbonden is aan een Belgische universiteit, hogeschool of wetenschappelijke instelling en een tweede lid dat officieel verbonden is aan een Italiaanse of buitenlandse universiteit, academie of onderzoeksinstelling gevestigd in Italië

Voorstellen in de domeinen geschiedenis, oudheidkunde, kunstgeschiedenis, architectuurgeschie-denis en literatuurgeschiedenis zullen voorrang krijgen

De Academia Belgica stelt ter beschikking:

 • Een uitgeruste conferentiezaal (gratis, met de mogelijkheid om sprekers uit te nodigen via video-conferentie; gedurende maximum twee dagen)
 • Vijf kamers (maximum drie nachten) voor de sprekers 
 • De mogelijkheid om de akten van het colloquium te publiceren in de nieuwe collectie van de instelling (Studia Academiae Belgicae), na goedkeuring door de peers en de Wetenschappelijke Raad van de Academia Belgica.     

De Academia Belgica neemt bovendien op zich:

 • een lunch voor de sprekers
 • de koffiepauzes (maximum twee dagen)

Indienen van de projecten en de selectieprocedure:

 • De hoofdaanvrager dient een voorstel in met het daartoe voorziene formulier (in het Nederlands of Frans, naargelang de instelling waaraan de kandidaat verbonden is), samen met een aanbevelingsbrief van twee professoren waarvan één les geeft aan een Belgische universiteit of hogeschool en een tweede aan een buitenlandse universiteit of hogeschool.
 • Het ingevulde formulier dient verstuurd te worden aan direttore@academiabelgica.it ten laatste op 15 november 2020. 
 • De selectie van het project zal gebeuren door de Wetenschappelijke Raad van de Academia Belgica. De resultaten zullen bekendgemaakt worden ten laatste op 15 december 2020.