Academia Belgica

Privacy

 

Bescherming van persoonsgegevens

 

De Academia Belgica, Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen in Rome, verbindt zich ertoe persoonsgegevens te verwerken conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (GDPR), die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Concreet betekent dit dat:

  • Persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden:
    • om een dienstverlening uit te voeren of een conventie af te sluiten (bv. verblijfsaanvragen, toegang tot de bibliotheek)
    • om informatie te verstrekken aangaande de werking, de diensten, het aanbod en de toekomstige activiteiten van de Academia Belgica (bv. de newsletter)
    • voor statistische doeleinden, historisch onderzoek en archivering in het algemeen belang (bv. residenten typologie, bezoekersaantallen)
  • Persoonsgegevens niet langer bijgehouden worden dan nodig
  • Persoonsgegevens niet doorgegeven worden aan derden
  • De gebruiker steeds toegang heeft tot zijn gegevens en deze kan doen verbeteren of laten verwijderen

De Academia Belgica, Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen in Rome, verbindt zich ertoe de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen ter voorkoming van mogelijk misbruik door derden van de persoonlijke gegevens die haar werden toevertrouwd.

Vragen hierover kunnen gericht worden aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

 

 

 

 

 

 

You are here Privacy