Academia Belgica

Doelstellingen

 

Sinds haar oprichting is het de doelstelling van de Academia Belgica de Italo-Belgische relaties zowel op wetenschappelijk als op cultureel vlak te verbeteren. De Academia Belgica werkt daarvoor samen met het Belgisch Historisch Instituut te Rome en de Stichting Princes Marie-José. De Academia Belgica doet dit door onderdak te bieden aan Belgische onderzoekers of kunstenaars die in Italië hun werk komen vervolledigen alsook door Belgische kunst- en wetenschappelijke realisaties van een hoog niveau voor te stellen aan het Italiaanse publiek. Zo is de Academia Belgica uitgegroeid tot een unieke ruimte voor onderzoek, creatie, samenwerking en promotie in het hart van Rome.

Onderzoek en creatie

De Academia Belgica verwelkomt onderzoekers en kunstenaars die hun werk in Rome willen voortzetten. Daartoe beschikt ze over een wetenschappelijke bibliotheek van meer dan 80.000 volumes alsook over een muziekzaal. Verder worden ook jaarlijks de beurzen Stipendia academiae belgicae aan doctorandi of aan jonge onderzoekers uitgereikt.

Vorming

Sinds 2006 beschikt de Academia ook over lokalen bestemd voor seminaries en masterklassen, die door professoren van Belgische universiteiten worden gegeven voor een korte periode.


Uitwisseling en samenwerking

De Academia is een ontmoetingsplaats voor de Belgische, Italiaanse en buitenlandse academische kringen in Rome. Zij ontvangt regelmatig colloquia in het kader van het cultureel akkoord dat getekend werd door Italië met de Franse Gemeenschap en de Vlaamse gemeenschap.

De Academia maakt bovendien deel uit van de Unione internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma, die vierendertig buitenlandse academies in Rome en tien Italiaanse instituten bijeenbrengt. De Academia is een voortrekker van dit netwerk waarbinnen ook gemeenschappelijk onderzoek wordt gedaan.

Promotie van wetenschap en cultuur

Regelmatig worden er op de Academia concerten, tentoonstellingen en lezingen georganiseerd om hoogstaande Belgische culturele, wetenschappelijke of artistieke realisaties aan het Romeinse publiek voor te stellen. Deze voorstellingen worden meestal georganiseerd in samenwerking met conservatoria, universiteiten en Belgische culturele instellingen.

 

 

 

You are here Wie zijn we Doelstellingen