Academia Belgica

Historiek

 

Project

Het project van een Academia Belgica te Rome zag het licht in 1930, ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Marie-José met prins Umberto van Italië. Verschillende landen waren al in Rome vertegenwoordigd door een wetenschappelijke of culturele instelling, met de steun van de Italiaanse regering. België zag het belang van een intellectuele en artistieke ambassade in Italië: enerzijds om de relaties tussen Italië en België te bevorderen en anderzijds om onderdak te bieden aan onderzoekers en Belgische kunstenaars die zich in Rome wilden vestigen. De Academia Belgica zou tevens het Belgisch Historisch Instituut te Rome (BHIR) – gesticht in 1902 – en de net opgerichte Nationale Stichting Prinses Marie-José (SPMJ) huisvesten.


Inwijding

De Academia Belgica kreeg in 1939 haar actuele zetel; een gebouw dat het werk is van de architecten Gino Cipriani en Jean Hendrickx en staat in een elegante wijk aan de rand van de Villa Borghese. Later zouden ook de Nederlandse, Roemeense en nog later de Egyptische, Deense en Zweedse instellingen zich in deze wijk vestigen. Intussen bestaat de Academia Belgica meer dan vijftig jaar. In samenwerking met het BHIR en de SPMJ heeft ze aan verschillende generaties kunstenaars en onderzoekers de gelegenheid gegeven hun vorming in Rome te vervolmaken. Hun publicaties hebben bijgedragen aan de vooruitgang van de historische en filologische kunsten en wetenschappen. De Academia heeft ook deelgenomen aan archeologisch onderzoek, o.a. aan opgravingen te Alba Fucens, in de streek van de Abruzzen en te Ordona in Apulië.


Verjaardagen

De viering van het vijftigjarig bestaan van de Academia Belgica gaf aanleiding tot twee academische zittingen: een te Brussel in het Paleis van de Academiën op 25 mei 1989 in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Albert; de andere in het gebouw van de Academia Belgica te Rome op 20 november 1989, in aanwezigheid van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en van de President van de Italiaanse Republiek.

Om de zestigste verjaardag van de Academia te vieren, werd een alumnivereniging opgericht: de Amici Academiae Belgicae Romae.

 

Renovatiewerken

In 1997, en daarna van 2002 tot 2006, werden er belangrijke renovatiewerken aan de zetel uitgevoerd onder de bescherming van de Regie der Gebouwen. Het zijn de eerste werken die toegelaten werden sinds de stichting van de Academia. Dankzij deze werken beschikt het gebouw nu over alle moderne comfort (airconditioning, internetaansluiting,...). Het gebouw werd ook tegelijk heringericht voor een grotere gebruiksvriendelijkheid.

 

 

 

 

 

You are here Wie zijn we Instellingen Academia Belgica Historiek