Academia Belgica

Stichting Prinses Marie-José

 

De Stichting verleent aan vorsers (meestal jonge kunsthistorici of musicologen) toelagen om hen de gelegenheid te bieden in Italië opzoekingen te ondernemen met het oog op de studie van een kunsthistorisch of musicologisch onderwerp, dat bij voorkeur betrekking heeft op de artistieke uitwisselingen of verbanden tussen België en Italië.


Voorwaarden

De kandidaten gelieven hun getypte aanvraag voor 31/12 in te dienen bij het Secretariaat van de Stichting op onderstaand adres. Een kort curriculum vitae, een nota over het voorgenomen onderzoek en een aanbevelingsbrief van de professor of erkend navorser die hun werk begeleidt dienen bij de aanvraag te worden gevoegd.

De Raad van Beheer van de Stichting komt samen in de loop van de maand februari om de aanvragen te onderzoeken en over de toekenning van toelagen te beslissen. Kunsthistorici uit het onderwijzend of wetenschappelijk personeel van de Belgische universiteiten maken o.m. deel uit van deze Raad. Kandidaten van wie de aanvraag positief beantwoord wordt kunnen een toelage verkrijgen. De opzoekingen in Italië dienen in het lopend jaar te worden ondernomen. De beursstudenten verbinden zich ertoe om binnen de dertig kalenderdagen vanaf de einddatum van hun verblijf in Italië een verslag te bezorgen aan de Stichting. Ze moeten tevens in de publicaties waarin hun onderzoeken uitmonden vermelden dat ze een beurs hebben gekregen van de Stichting en een gratis exemplaar van hun publicaties bezorgen aan het secretariaat.


Praktische inlichtingen

De kandidaten gelieven hun getypte aanvraag (Formulaire / Formulier) te zenden naar de secretaris van de Stichting, Mevrouw Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , ten laatste op de 30 september van het lopende jaar.

You are here Home