Academia Belgica

Stipendia Academiae Belgicae

 

De Academia Belgica van Rome selecteert ieder jaar een aantal aanvragen voor Stipendia Academiae Belgicae. De beurs wordt uitgereikt voor een periode tussen een en negen maanden.


Voorwaarden

De beurs wordt toegekend aan onderzoekers die hun 2de of 3de cyclus diploma hebben behaald – bachelor, licentie, meestergraad, DEA, doctoraat – in de laatste drie academische jaren. Kandidaat-onderzoekers moeten zich onderscheiden hebben door de uitmuntendheid van de behaalde graden en een onderzoeksproject kunnen voorstellen dat hun verblijf van een bepaalde duur in Rome kan verantwoorden.

 

Praktische instructies

De stipendia omvatten :

  • een vergoeding voor de reis en het verblijf per maand, in Rome uit te betalen (dit bedrag zal worden aangepast in functie van eventuele andere gelijktijdige inkomsten van de kandidaat);
  • de logies in een individuele kamer met badkamer en douche in de Academia gedurende de gekozen periode.

De inschrijvingsformulieren (Formulaire / Formulier) en alle praktische details (Règlement / Reglement) zullen enkele maanden voor de deadline van het indienen van de kandidaturen op deze pagina beschikbaar zijn. Meestal valt deze deadline in september.

You are here Beurzen Academia Belgica