Academia Belgica

Stipendia Academiae Belgicae

 


Voorlopig reglement voor de toekenning van beurzen 2018

Vanaf eind 2017 hergroeperen de Academia Belgica, het Belgisch Historisch Instituut te Rome en de Nationale stichting Prinses Marie-José hun respectievelijke werkgebieden en bundelen ze hun krachten in een stichting van openbaar nut onder de naam "Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen in Rome".

Elk jaar zal deze ‘nieuwe’ instelling een aantal beurzen voorstellen voor onderzoek in Italië. Deze beurzen worden al naargelang het geval gefinancierd met fondsen van de federale overheid (eigen budget van de Academia Belgica), de Vlaamse Gemeenschap (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) of de Franse Gemeenschap (ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel).


Praktische instructies

In 2018 worden de beurzen toegekend op grond van de volgende voorwaarden:

1. De beurzen zijn voorbehouden aan onderzoekers met een diploma van tweede of derde cyclus.

2. De beurzen zijn bedoeld voor onderzoekers die de Belgische nationaliteit hebben of die officieel deel uitmaken van het wetenschappelijk personeel van een Belgische universiteit of wetenschappelijke instelling.

3. Kandidaten die uitmuntende universitaire resultaten hebben gehaald, krijgen voorrang.

4. Er gaat bijzondere aandacht uit naar onderzoekers die werkzaam zijn op het gebied van de historische wetenschappen, kunst en letteren.

5. Het dossier van de kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een schriftelijke aanbeveling van een hoogleraar verbonden aan een Belgische universiteit.

6. De beurzen worden toegekend in de vorm van een reis- en verblijfsvergoeding. Onderzoekers die naar Rome trekken, mogen verblijven in de Academia Belgica.

7. De basisvergoeding bedraagt 700 euro per maand, maar dat bedrag kan worden aangepast afhankelijk van het statuut, de andere inkomsten van de kandidaat en de verblijven buiten Rome.

8. Het formulier voor de kandidaatstelling kan worden afgeladen op deze pagina: formulier.

9. Het formulier en de aanbevelingsbrief moeten worden verzonden naar de directeur van de Academia ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ), vóór 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het verblijf in Italië zal plaatsvinden.

You are here Beurzen Academia Belgica