Academia Belgica

Archief Mertens (Alba Fucens)

 

Bewaarplaats: Academia Belgica, Rome
Omvang van het fonds: 5 archiefdozen; 2000 dia’s
Auteur: Joseph Mertens
Taal: Italiaans, Frans, Nederlands
Datum: 1950-1998


Alba Fucens - Ordona

Dankzij de tussenkomst van Fernand De Visscher verkreeg België in 1949 de toelating om op de site van Alba Fucens in de Abruzzen opgravingen te doen. De opgravingen begonnen in 1950 onder de leiding van Joseph Mertens. Begin jaren 60 verkreeg Charles Verlinden de toelating om op de site te Ordona in Apulië opgravingen te doen. Dit werd voortgezet tot in 1993, onder leiding van Jozef Mertens. Bij de dood van Fernand De Visscher in 1964, werd een “Belgisch centrum voor archeologisch onderzoek in Midden en Zuid Italië” opgericht. De professoren archeologie van de vier toenmalige Belgische universiteiten beheerden de werven van Alba Fucens en Ordona.

Inhoud van het fonds

Het gedeponeerd materiaal bij de Academia Belgica is afkomstig van voornamelijk twee depots:
  1. Depot Cécile Evers (2007). Dit depot bevat een deel van de archieven van Joseph Mertens over de opgravingen van Alba Fucens en enkele van Ordona. Het materiaal (kaarten, opmetingen, tekeningen, opgravingsrapport, foto’s, kranteknipsels, brieven, conferentieteksten enz) wordt in vijf archiefdozen bewaard: 1.A.F. 1950-1964; 2. A.F. Algemene topografie. Fucino. Colonies. Aquaduct; 3. A.F. Sculpturen; 4. A.F. Documenten. Dossiers. Luchtfoto’s. Aquaduct. Territorium; 5. A.F. Foto’s.
  2. Depot Claire De Ruyt (2009). Dit depot bestaat uit circa 2000 dia’s die door Jozef Mertens tussen 1950 en 1981 werden gemaakt.

Onderzoeksmiddelen

Claire De Ruyt heeft alle dia’s gedigitaliseerd en geïnventariseerd. De database en de gedigitaliseerde dia’s werden op DVD toegevoegd in het volume "Alba in excelso locata saxo ...Obscura incultis Herdonia ab agris" : Akten van het Congres ter nagedachtenis van Joseph Mertens, verzorgd door J.-C. Balty.


Richtlijnen voor de raadpleging van de archieven

Om de documenten die in het Mertens Archief worden bewaard te raadplegen, richt u een geschreven verzoek aan de Directeur van de Academia Belgica, met de vermelding van uw persoonlijke gegevens, de doelstelling van het onderzoek en een kort Curriculum Studiorum. De directie van de Academia Belgica verbindt zich ertoe de toelating tot de raadpleging te verkrijgen van respectievelijk professoren Cécile Evers en Claire De Ruyt.
Personen die het archiefmateriaal raadplegen, verbinden zich er op eigen verantwoordelijkheid toe ze in perfecte staat terug te geven in de volgorde waarin ze zich bevonden. Het is verboden om eigen tekens aan te brengen of om op het geraadpleegde materiaal te schrijven. In geval van schade wordt een schadevergoeding gevraagd in verhouding tot de aangerichte schade.
In geval van publicatie van documenten afkomstig uit het Mertens Archief, moet de Academia Belgica expliciet vermeld worden als bewaarplaats. Verder stuurt u een kopie van de bewuste publicatie aan de Bibliotheek van de Academia Belgica.

You are here Archieven Archief Mertens