Academia Belgica

Archief BHIR/IHBR

 

Bewaarplaats: Academia Belgica, Rome
Omvang van het fonds: 41 mappen (documenten), 5 dozen (verscheidene materialen), 1 buis voor tekeningen (documenten en tekeningen)
Auteur: Belgisch Historisch Instituut te Rome
Datum: 1902-2001

 

Belgisch Historisch Instituut te Rome

Het Belgisch Historisch Instituut te Rome werd in 1902 opgericht. De aanleiding daarvoor was het openstellen van de Vaticaanse archieven in 1880, op initiatief van Leo XIII. De interesse bij Belgische en Europese geleerden was gewekt.
Het Instituut houdt zich bezig met de geschiedenis van België en haar betrekkingen met Italië, in het bijzonder met Rome. Het instituut maakt het mogelijk dat wetenschappers uit de domeinen geschiedenis, kunstgeschiedenis, filosofie en archeologie in Italië hun onderzoek doen. Hun studies (evenals de resultaten van de verschillende congressen die georganiseerd worden) worden in de reeksen van het Instituut gepubliceerd. Ze verschijnen regelmatig en worden internationaal verspreid. De publicaties van het Belgisch Historisch Instituut te Rome genieten een financiële bijdrage van de Belgische federale regering.

 

Inhoud van het fonds

Het archief bestaat voornamelijk uit briefwisseling tussen de leden van het Directiecomité, de vrije leden, de officiële instellingen, de beursstudenten, de auteurs enz. Ook bronzen plakaatjes, foto’s, brochures, kaften, tijdschriften en ander heterogeen materiaal worden bewaard onder de titel “diversen”.

 

Onderzoeksmiddelen

Geneviève Duchenne, onderzoekster aan de Université Catholique de Louvain en gastprofessor aan de Université Saint-Louis te Brussel, finaliseerde in 2002 de inventaris van het Archief.

 

Richtlijnen voor de raadpleging van de archieven

Om de documenten uit het Archief van het Belgisch Historisch Instituut te Rome te raadplegen, richt u een geschreven verzoek aan de voorzitter van het Instituut met de vermelding van uw persoonlijke gegevens, de doelstelling van uw onderzoek en een kort Curriculum Studiorum.
Personen die het archiefmateriaal raadplegen, verbinden zich er op eigen verantwoordelijkheid toe ze in perfecte staat terug te geven in de volgorde waarin ze zich bevonden. Het is verboden om eigen tekens aan te brengen of om op het geraadpleegde materiaal te schrijven. In geval van schade wordt een schadevergoeding gevraagd in verhouding tot de aangerichte schade.
Het is bovendien mogelijk om fotokopieën aan de prijs van €0,5 per pagina te bestellen; voor een kopie in elektronisch format (jpg) bedraagt de prijs €1 per pagina. In geval van publicatie van documenten die afkomstig zijn uit het Archief van het Belgisch Historisch Instituut te Rome, moet de Academia Belgica expliciet vermeld worden als bewaarplaats. Verder stuurt u een kopie van de bewuste publicatie aan de Bibliotheek van de Academia Belgica.
Fotokopiëren en de publicatie van documenten die deel uitmaken van het Archief van Belgisch Historisch Instituut te Rome is enkel mogelijk na toestemming van de Voorzitter van het Instituut. Richt uw schriftelijke aanvraag aan Prof. dr. Jan De Maeyer, Belgisch Historisch Instituut te Rome - Institut Historique Belge de Rome, Vlamingenstraat 39, B-3000 Leuven ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

 

You are here Archieven Archief BHIR/IHBR