Academia Belgica

Verzameling De Visscher

 

Bewaarplaats: Academia Belgica, Rome
Omvang van het fonds: 33 mappen (1048 fotografieën en 351 negatieven)
Auteur: Fernand De Visscher
Taal: Frans.
Datum: 1949 - 1964

 

Fernand De Visscher en Alba Fucens

Fernand De Visscher, een eminente professor Romeins Recht aan de Universiteit van Leuven, was directeur van de Academia Belgica van 1945 tot en met 1949. De Visscher wou voor België een werf voor archeologische opzoekingen in Italië verzekeren en is daar in 1949 ook in geslaagd. Na verschillende pogingen bij de Italiaanse autoriteiten verkreeg De Visscher de toelating voor opgravingen op de site van Alba Fucens, in het hartje van de Abruzzen. De eerste onderzoeken vonden plaats in april 1949. Vanaf dat ogenblik volgden de opgraafcampagnes elkaar regelmatig op tot de laatste Belgische opgravingen in 1979.

 

Inhoud van het fonds

De fotografische archieven van Fernand De Visscher bevatten de clichés van de campagnes van de Belgische opgravingen, die in Alba Fucens werden uitgevoerd van 1949 tot en met1964, het jaar van het overlijden van De Visscher.

Opzoekingsmiddelen

Paul Fontaine, professor aan de universiteit Saint-Louis te Brussel en kleinzoon van Fernand De Visscher heeft een inventaris opgemaakt in 2007, toen het archief bij de Academia Belgica werd gedeponeerd.


Geschiedenis van het fonds

Bij de dood van Fernand De Visscher in 1964 hebben zijn kinderen alle archieven die betrekking hadden op opgravingen van Alba Fucens overgedragen aan Jozef Mertens. Toen Jozef Mertens op emeritaat ging en na de ontbinding van het Belgisch centrum voor Onderzoek in Midden-Italië, waarvan hij directeur was, vertrouwde hij de verzameling van de archieven over Alba Fucens toe aan Frank Van Wonterghem, zijn collega van de Katholieke Universiteit Leuven. Tussen de papieren doken er kaften en enveloppes op met dubbele exemplaren van de fotografische archieven van De Visscher. In 2003 werden deze toevertrouwd aan Paul Fontaine, kleinzoon van De Visscher. Fontaine schonk ze in 2007 aan de Academia Belgica, waar ze in juli van datzelfde jaar werden gedeponeerd.


Richtlijnen voor het raadplegen van de archieven

Om de documenten die in het De Visscher Archief bewaard worden te raadplegen, richt u een geschreven verzoek aan de directeur van de Academia Belgica met de vermelding van uw persoonlijke gegevens, de doelstelling van uw onderzoek en een kort Curriculum Studiorum.
Personen die het archiefmateriaal raadplegen, verbinden zich er op eigen verantwoordelijkheid toe ze in perfecte staat terug te geven in de volgorde waarin ze zich bevonden. Het is verboden om eigen tekens aan te brengen of om op het geraadpleegde materiaal te schrijven. In geval van schade wordt een schadevergoeding gevraagd in verhouding tot de aangerichte schade.

Het is bovendien mogelijk om fotokopieën aan de prijs van € 0.50 per pagina te bestellen; voor een kopie in elektronisch format (jpg) bedraagt de prijs € 1,00 per pagina. In geval van publicatie van documenten die afkomstig zijn uit het De Visscher Archief, moet de Academia Belgica expliciet vermeld worden als bewaarplaats. Verder stuurt u een kopie van de bewuste publicatie aan de Bibliotheek van de Academia Belgica.

Fotokopiëren en de publicatie van documenten die in het bezit zijn van het De Visscher Archief is enkel mogelijk na toestemming van de Directie van de Academia Belgica. Richt uw schriftelijke aanvraag aan de Directeur van de Academia Belgica, Via Omero, 8, I – 00197 Rome, Italië ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. )

You are here Archieven Verzameling De Visscher