Academia Belgica

Historiek en collecties

 

 

De Bibliotheek huisvest, naast die van de Academia Belgica, ook de collecties van het Belgisch Historisch Instituut te Rome en de Nationale Stichting Prinses Marie-José. De Bibliotheek is bovendien de erfgename van de private collecties van verschillende Belgische geleerden van de eerste helft van de XXe eeuw.

 

In 1946 ontving de Academia Belgica het legaat van Franz Cumont (1868-1947) – circa 15.000 volumes en overdrukken over de geschiedenis van de godsdiensten en wetenschappen in de Oudheid over opschriftenkunde en archeologie – vervolgens in 1953 het legaat van historicus Henri Pirenne (1862-1935) door bemiddeling van zijn zoon Jacques. De Stichting Prinses Marie-José erfde in de jaren zestig verschillende werken over kunstgeschiedenis die afkomstig waren van de privébibliotheek van Pierre Bautier (1881-1962), eredirecteur van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in België.

 

Geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie, religie- en wetenschapsgeschiedenis zijn tot op vandaag de uitgelezen domeinen van de Biblioheek en maken de kern van de collectie uit: 70 % van de 80.000 werken die de Academia bezit zijn terug te brengen tot één van deze disciplines.

 

De Bibliotheek krijgt tevens de voornaamste wetenschappelijke Belgische tijdschriften dankzij de uitwisseling van het Belgisch Historisch Instituut te Rome. Sommige hiervan kunnen ook online geraadpleegd worden (Elektronische bronnen), vrij of van op een computer uit de Academia. De verzameling Franstalige Belgische literatuur wordt voortdurend bijgewerkt dankzij regelmatige schenkingen van de Franse gemeenschap.

 

De Bibliotheek bezit verder nog een collectie kostbare werken waarvan zeventien uitgaven van de XVIe eeuw en twee wiegendrukken die ongeveer zeventig Latijnse verhandelingen over astrologie verzamelen, afkomstig uit de bibliotheek van Franz Cumont. De werken hebben niet alleen een grote bibliografische waarde maar zijn bovendien een uitzonderlijke bron voor astrologie-historici: er bestaat immers geen moderne uitgave van.

 

You are here Bibliotheek Historiek en collecties