Academia Belgica

Archieven Franz Cumont

 

Bewaarplaats: Academia Belgica, Rome
Omvang van de verzameling: ongeveer 17.000 items
Stichter: Franz Cumont
Talen: voornamelijk in het Frans, Duits, Engels, Italiaans.
Data: 1885 - 1947

 


De archieven

Het Cumontarchief dat op de Academia Belgica bewaard wordt, weerspiegelt zijn uitzonderlijk wetenschappelijk parcours in het Europa van eind XIXde en de eerste helft van de XXste eeuw. Het archief bevat een rijke correspondentie (meer dan 12.000 brieven in verschillende talen) aan Cumont, gestuurd door de beroemdste geleerden van zijn tijd (o.a. J. Carcopino, Th. Mommsen, S. Reinach, G. Wissowa) en door enkele Belgische personaliteiten (we citeren R. Warocqué en E. Goblet d’Alviella) over een periode van meer dan zestig jaar (van 1885 tot 1947). Deze correspondentie werd volledig beschreven en gedigitaliseerd in de Cumont databank.

Op de Academia worden ook de notities van de reizen van Cumont in het Oosten bewaard (in Turkije in 1900 en in Sirië in 1907) alsook een handgeschreven dagboek dat het begin van Wereldoorlog I in België beschrijft (1914-1915). Al deze manuscripten zullen gepubliceerd worden. De reisnotitieboekjes zijn geïllustreerd met meerdere foto’s en een honderdtal dia’s die perfect bewaard zijn. De Archieven bevatten ook een collectie foto’s van sites en monumenten. Dit foto-archief moet nog bestudeerd en ontsloten worden.


Onderzoeksmiddelen

Sinds september 2010, een nieuw project voor de bevordering en ontwikkeling van archieven Cumont werd gelanceerd door de Academia Belgica, o.a. door een relationele database van het volledig archief. Deze database wordt voortdurend bijgewerkt en progressief aangevuld.


Inhoud van het fonds

  • de wetenschappelijke correspondentie van Cumont van 1885 tot 1947 (opgeslagen in een databank en gedeeltelijk gepubliceerd)
  • geschreven cursusnota's van cursussen gevolgd in België en in Duitsland
  • nota's voor artikels en boeken (gedeeltelijk onuitgegeven)
  • bibliografische beschrijvingen
  • nota's voor publicaties
  • diverse documenten over zijn eigen wetenschappelijke en academische activiteiten
  • schriftjes van reizen in het Oosten (Turkije in 1900 en Sirië nel 1907) met talrijke foto's en een hondertal diapositiven in uitstekende staat van bewaring
  • een handgeschreven dagboek van het begin van de eerste wereldoorlog in België
  • honderden foto's van sites en monumenten (niet altijd identificeerbaar)

De bibliotheek van de Academia bevat bovendien een zeer rijk fonds samengesteld uit de prive-bibliotheek van Cumont, met meer dan 10.000 volumes en abstracten en al zijn wetenschappelijke publicaties. Verschillende volumes bevatten handgeschreven commentaar van Cumont.

 

Richtlijnen om het archief te raadplegen

Om de documenten die in het Cumontarchief bewaard worden te raadplegen (brieven, foto’s, dagbladen, manuscripten) richt u een geschreven verzoek aan de Directeur van de Academia Belgica, met de vermelding van uw persoonlijke gegevens, de doelstelling van het onderzoek en een kort Curriculum Studiorum.

ersonen die de archieven raadplegen, verbinden zich er op eigen verantwoordelijkheid toe ze in perfecte staat terug te geven in de volgorde waarin ze zich bevonden. Het is verboden om tekens aan te brengen of om op het geraadpleegde materiaal te schrijven. In geval van schade wordt een schadevergoeding gevraagd in verhouding tot de aangerichte schade .

Het is tevens mogelijk om fotokopieën aan de prijs van € 0.50 per pagina te bestellen; voor een kopie in elektronisch formaat (jpg) bedraagt de prijs € 1.00 per pagina. In geval van publicatie van documenten die afkomstig zijn uit het Cumontarchief, moet de Academia Belgica expliciet vermeld worden als bewaarplaats. Verder moet een kopie van de bewuste publicatie aan de Bibliotheek van de Academia Belgica opgestuurd worden.

 

De fotokopie en de publicatie van documenten die in het bezit zijn van het Cumontarchief moeten door de Directie van de Academia Belgica toegestaan worden, na een geschreven verzoek. Dit verzoek moet gericht worden aan: Directeur van de Academia Belgica, Via Omero 8, I-00197 Roma Italia ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) die ervoor zal zorgen de eventuele toelatingen bij de Monsieur J. de Cumont te verkrijgen. Zodra de toelatingen is toegekomen, worden de gevraagde fotokopieën gemaakt.

 

You are here Onderzoek Cumont Archief Cumont